Профил на купувача

Електронни обществени поръчки (след 14 юни 2020 г.)

<strong>Информация за обществени поръчки открити през 2024 година</strong>
 • 1. Обявления за предварителна информация
 • 2. Пазарни консултации
 • 3. Становища на АОП от предварителен контрол
 • 4. Процедури по ЗОП
 • 5. Обяви за събиране на оферти
 • 6. Покана до определено/и лице/а
<strong>Информация за обществени поръчки открити през 2023 година</strong>
 • 1. Обявления за предварителна информация
 • 2. Пазарни консултации
 • 3. Становища на АОП от предварителен контрол
 • 4. Процедури по ЗОП
 • 5. Обяви за събиране на оферти
 • 6. Покана до определено/и лице/а
<strong>Информация за обществени поръчки открити през 2022 година</strong>
 • 1. Обявления за предварителна информация
 • 2. Пазарни консултации
 • 3. Становища на АОП от предварителен контрол
 • 4. Процедури по ЗОП
 • 5. Обяви за събиране на оферти
 • 6. Покана до определено/и лице/а
<strong>Информация за обществени поръчки открити през 2021 година</strong>
 • 1. Обявления за предварителна информация
 • 2. Пазарни консултации
 • 3. Становища на АОП от предварителен контрол
 • 4. Процедури по ЗОП
 • 5. Обяви за събиране на оферти
 • 6. Покана до определено/и лице/а
<strong>Информация за</strong> <strong>обществени поръчки открити до 01.11.2016 година</strong>