Профил на купувача

Електронни обществени поръчки (след 14 юни 2020 г.)

Информация за обществени поръчки открити през 2021 година
  • 1. Обявления за предварителна информация
  • 2. Пазарни консултации
  • 3. Становища на АОП от предварителен контрол
  • 4. Процедури по ЗОП
  • 5. Обяви за събиране на оферти
  • 6. Покана до определено/и лице/а
Информация за обществени поръчки открити до 01.11.2016 година