Сигнал за корупция

Уважаеми госпожи и господа,

чрез попълването на настоящия антикорупционен формуляр може да изпращате информация за нередности и сигнали за корупция. Сигналът Ви ще бъде проверен. На посочения от Вас адрес или електронна поща, ще получите отговор по подадения сигнал.

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения.

“Корупция е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагаща се облага или обещаването на такава”.

Гражданска Конвенция за корупцията

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Общинска Администрация – Котел, може да попълните данните и да ги изпратите до ръководството на Общинска администрация.

Данни за служителя, които са Ви известни:

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА – препратка към sliven.government.bg

КОМИСИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ-ПРЕПРАТКА КЪМ anticorruption.government.bg