Пазарни консултации 2023г.

“Упражняване на строителен надзор по обособени позиции”


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ изх. № 12-03- 6 / 15.02.2023 г.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност за „Обществена сграда за административно обслужване, кметство и здравна служба в с. Малко село“, „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за Обществена сграда за административно обслужване Кметство и поща, с. Кипилово“ и „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за Обществена сграда за административно обслужване Кметство и поща, с. Пъдарево“