Предложения, сигнали и жалби

>Жалби против административни актове на кмета<

Предложения, сигнали и жалби могат да се подават в деловодството на Община Котел на адрес : гр.Котел, пл. „Възраждане“ № 1, ет.1, стая № 2, на ел.поща на Община Котел – [email protected] и от тази форма: