Бюджет и финанси

2023 година
» Публично обсъждане на бюджета


» Бюджет

Дата на публикуване: 09.05.2022г.

» Бюджетен календар


» Отчети


» Тримесечни отчети:

  • Първо тримесечие /09.05.2022г./
  • Второ тримесечие /03.08.2022г./
  • Трето тримесечие /26.10.2022г./
  • Четвърто тримесечие

» Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Котел за първото шестмесечие на 2022 г.

2015 година
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2015 г.

2014 година
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2014 г.

2013 година
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2013 г.

2012 година
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2012 г.

2011 година
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2011 г.

2010 година
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2010 г.