Заповеди

Заповеди на кмета
Заповеди за спечелил публичният търг

Заповеди за учредяване на право на строеж

Заповеди за отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд

Заповеди за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд

Заповеди за отдаване под наем на Общински недвижими имоти и терени

Заповеди за продажба на Общински недвижими имоти и вещи

 

Заповед на кмета на общ. Котел- РД – 13-521 от 19.10.2020г. за временно преустановяване на работата в детска градина “Дъга” гр. Котел (19.10.2020г.)

Заповед на кмета на Община Котел, във връзка с установени случаи на COVID 19 (03.09.2020г.)

Заповед РД-13-145 / 20.03.2020г.

Екипът на кмета Коста Каранашев реши в условията на извънредно положение в страната да наложи следните мерки

Заповед РД -13 -126 от 18.03.2020 г.

Заповед Рд-13-125 / 18.03.2020 г.

Заповед РД- 13- 115

Заповед относно координация и противодействие на разпространението на заболяването “Коронавирус”

Заповед за заличаване на адресни регистрации (26.07.2019г.)

Заповед относно незаконно строителство(15.07.2019)

Заповед №РД-23-59 / 07.12.2017г.

Заповед РД 13-117/28.03.2017г.

 Заповед РД 13-113/23.03.2017г.

Заповед РД 13-112/23.03.2017 г.

Заповед за избирателни секции (04.02.2021г.)

Заповед за незаконно строителство / 15.07.2019г.

Заповед за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социална услуга на територията на община Котел „Център за работа с деца на улицата“ (ЦРДУ)“()