Декларации по ЗПКОНПИ

чл. 49, ал. 1
  • Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията
  • Регистър на Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията
  • Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията
  • РЕГИСТЪР на Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията