Контакти

Адрес
пл. ”Възраждане” № 1
гр. Котел
България
8970

тел. централа 0453/423-36
факс. 0453/425-40

Е-mail: kmet@kotel.bg
Телефонен указател на Община Котел