Благодарности

Община Котел отдава заслуженото и благодари на Величка Калева, уредник в Историческия музей Котел, за предоставянето на информацията за видните личности родени в Котел и околностите.

Специални благодарности за предоставения снимков материал и на Стефан Бончев, Теодор Иванов, Сава Иванов и Sixth Sense.