Земеделие


СЪОБЩЕНИЯ


картинка за архивРазпределение на пасища, мери и ливади 2024-2025г. – Цялата документация – Изтегли от тук!


Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ –  2023-2024г.

 1. с. Жеравна
 1. с. Градец
 1. с. Топузево
 1. с. Катунище
 1. гр. Котел
 1. с. Стрелци

Публикувано на: 10.11.2023г. 11:36ч.

Заповед на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие” гр. Сливен по чл. 37в от ЗЦПЗЗ за споразумения за 2023/2024г

 1. с. Седларево
 1. с. Стрелци
 1. с. Катунище
 1. с. Градец
 1. гр. Котел
 1. с. Мокрен/ниви/
 1. с. Нейково/ниви/
 1. с. Мокрен/лозя/
 1. с. Жеравна/лозя/
 1. с. Дъбова
 1. с. Остра Могила
 1. с. Пъдарево

Заповед по сключване на споразумения 2023/2024г

Публикувано на: 15.08.2023г. 11:11ч.

Протоколи от разпределение пасища, мери и ливади 2023/2024г.:

Публикувано на: 02.05.2023г. 18:25ч
Актуализирано на: 03.05.2023г. 12:41ч.

картинка за архивРазпределение на пасища, мери и ливади 2023-2024г. – Изтегли от тук!

Публикувано на: 06.03.2023г. 16:40ч.

Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ –  2022-2023г.


Заповед за откриване на процедура за сключване на споразумения на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 г. 

Публикувано на: 04.11.2022г.

Заповед за утвърждаване на споразумение по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г.


Заповеди за спечелил търг “ниви” 2022г.:

Публикувано на: 13.09.2022г.

Протокол от допълнително разпределение 2022-2023г.

Публикувано на: 09.05.2022г.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2022/2023

Публикувано на: 28.04.2022г.

Протокол от ново разпределение пасища, мери и ливади 2020-2021г.

Публикувано на: 28.04.2022г.

Разпределение пасища, мери ливади 2021/2022г.

Публикувано на: 28.02.2022.г

Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ –  2021-2022г.

Публикувано на: 09.11.2021г. 14:52ч.
Актуализирано на: 14.02.2022г. 12:50ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен за утвърждаване на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година.

Публикувано на: 14.10.2021г. 14:05ч.
Актуализирано на: 14.02.2022г. 12:52ч.

Протокол от допълнително разпределение на ПМЛ – 2021-2022г.

Публикувано на: 10.05.2021г. 13:40ч.

Заповед за откриване на процедура за сключване на споразумения на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. 

Публикувано на: 05.11.2020г. 14:10ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади 2021-2022г.

Публикувано на: 26.02.2021г. 13:00ч.

Протокол за разпределение на ,,пасища, мери, ливади” 2021-2022г.

Публикувано на: 29.04.2021г. 15:35ч.

Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ 2020-2021г.

Публикувано на: 05.01.2021г., в 14:05ч.
Обновено на: 18.02.2021г., в 16:45ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен за утвърждаване на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година.

Публикувано на: 16.10.2020г., в 10:33ч.
Обновено на: 12.02.2021г., в 14:20ч.

Протоколи от разпределение на пасища, мери и ливади – 2020-2021г.

Протокол разпределение

Публикувано на 24.04.2020г., в 09:59ч.

Протокол допълнително разпределение

Публикувано на 24.04.2020г., в 09:59ч.

Протокол от ново разпределение пасища, мери и ливади 2017-2018г.

Публикувано на 04.03.2020г., в 16:05ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2020/2021

Публикувано на 28.02.2020г., в 16:10ч.

Заповеди придружени със сключени споразумения по чл. 37 “в”,ал. 1 от ЗСПЗЗ и по чл. 37 “ж”, ал. 11 от ЗСПЗЗ за стоп. 2019-2020г.

Публикувано на 28.10.2019г., в 11:25ч.
Последно актуализиране на 31.01.2020г., в 15:00ч.

Протоколи от проведена процедура за разпределение на ПМЛ от ДПФ

Публикувано на 07.08.2019г., в 09:20 ч.

Заповед на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен № РД-07-009/31.07.2019г. за откриване на процедура по сключване на споразумения по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 07.08.2019г., в 09:20 ч.

Протокол

Публикувано на 23.05.2019г., в 16:09 ч.

Протокол от допълнително разпределение

Публикувано на 23.05.2019г., в 16:10 ч.

Протокол на комисия за прекратяване на договор

Публикувано на 15.05.2019г., в 13:25 ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2019/2020

Публикувано на 28.02.2019г., в 13:23 ч.

Заповед за утвърждаване на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ землище с. Пъдарево

Публикувано на 20.02.2019г., в 10:21 ч.

Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци и приложение № 1 на разпределените масиви

» Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци
» Приложение № 1 на разпределените масиви

Публикувано на 08.02.2019г. в 14:05ч.

СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37Ж, АЛ.6

Публикувано на 06.02.2019г. в 10:33ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землища в с. Нейково, с. Градец, с. Тича, с. Седларево, с. Орлово, с. Мокрен, с. Медвен, гр. Котел, с. Кипилово, с. Катунице, с. Жеравна, с. Ябланово и с. Братан, община Котел

Публикувано на 13.12.2018г. в 14:07ч.

Протокол от допълнително разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 18.05.2018г. в 09:35ч.

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 18.05.2018г. в 09:33ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 28.02.2018г. в 13:29ч.

Заповед  РД-10-170/ 29.09.2017г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 21.02.2018г. в 10:31ч.

Заповед  РД-09-016/ 06.02.2018г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 14.02.2018г. в 11:19ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за ползване на земеделски земи (пасища, мери и ливади) по реда на чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018г. (гр. Котел, с. Тича, с. Боринци, с. Жеравна и с. Градец)

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:50ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със споразумения за землищата на с. Нейково и с. Седларево

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:44ч.

Заповед  РД-10-181/ 02.11.2017г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 15.11.2017г. в 08:39ч.

Заповед  РД-10-070/ 04.08.2017г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 22.08.2017г. в 16:08ч.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Публикувано на 03.07.2017г. в 11:32ч.

Разпределение на пасища – 2017/2018


Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ