Земеделие

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за ползване на земеделски земи (пасища, мери и ливади) по реда на чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018г. (гр. Котел, с. Тича, с. Боринци, с. Жеравна и с. Градец)

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:50ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен, придружени със споразумения за землищата на с. Нейково и с. Седларево

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:44ч.

Заповед  РД-10-181/ 02.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен

Публикувано на 15.11.2017г. в 08:39ч.

Заповед  РД-10-070/ 04.08.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен

Публикувано на 22.08.2017г. в 16:08ч.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Публикувано на 03.07.2017г. в 11:32ч.

Разпределение на пасища – 2017/2018


Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ