Земеделие

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен, придружени със сключени споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землища в с. Нейково, с. Градец, с. Тича, с. Седларево, с. Орлово, с. Мокрен, с. Медвен, гр. Котел, с. Кипилово, с. Катунице, с. Жеравна, с. Ябланово и с. Братан, община Котел

Публикувано на 13.12.2018г. в 14:07ч.

Протокол от допълнително разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 18.05.2018г. в 09:35ч.

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 18.05.2018г. в 09:33ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 28.02.2018г. в 13:29ч.

Заповед  РД-10-170/ 29.09.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен

Публикувано на 21.02.2018г. в 10:31ч.

Заповед  РД-09-016/ 06.02.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен

Публикувано на 14.02.2018г. в 11:19ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за ползване на земеделски земи (пасища, мери и ливади) по реда на чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018г. (гр. Котел, с. Тича, с. Боринци, с. Жеравна и с. Градец)

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:50ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен, придружени със споразумения за землищата на с. Нейково и с. Седларево

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:44ч.

Заповед  РД-10-181/ 02.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен

Публикувано на 15.11.2017г. в 08:39ч.

Заповед  РД-10-070/ 04.08.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен

Публикувано на 22.08.2017г. в 16:08ч.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Публикувано на 03.07.2017г. в 11:32ч.

Разпределение на пасища – 2017/2018


Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ