Кмет

Коста Каранашев КОСТА КАРАНАШЕВ

 

 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА   FACEBOOK

Биография

Образование:

Завършва образованието си в ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Семейно положение: Несемеен
Роден на 28 ноември 1973 год.

Свържи се

За кореспондеция
гр. Котел, пл. “Възраждане” №1, Община Котел, стая 13

Тел. централа: 0453/423-36
Факс: 0453/425-40
Е-mail: [email protected]

Приемни дни
Всеки първи и трети вторник от месеца 08:30ч. до 12:00ч.