Отдаване под наем на Общински недвижими имоти и терени

Публикувано на 15.12.2022г. в 11:05ч.

Публикувано на 26.09.2022г. в 14:35ч.

Публикувано на 21.09.2022г. в 13:13ч.

Публикувано на 06.06.2022г. в 16:54ч.

Публикувано на 10.11.2022г. в 14:57ч.

Публикувано на 07.09.2022г. в 11:50ч.

Публикувано на 01.08.2022г. в 16:56ч.

Публикувано на 06.06.2022г. в 10:50ч.

Публикувано на 28.04.2022г. в 12:30ч.

Публикувано на 18.02.21г. в 13:45ч.

Публикувано на 30.12.21г. в 10:45ч.

Публикувано на 30.12.21г. в 10:45ч.

Публикувано на 30.12.21г. в 10:45ч.

Публикувано на 14.09.21г. в 15:05ч.

Публикувано на 07.09.21г. в 13:25ч.

Публикувано на 11.08.21г. в 13:25ч.

Публикувано на 03.08.21г. в 09:35ч.

Публикувано на 03.08.21г. в 09:35ч.

Публикувано на 30.06.21г. в 15:22ч.

Публикувано на 23.06.21г. в 16:30ч.

Публикувано на 23.06.21г. в 12:40ч.

Публикувано на 11.06.21г. в 13:00ч.

Публикувано на 20.05.21г. в 11:37ч.

Публикувано на 19.05.21г. в 16:37ч.

Публикувано на 28.04.21г. в 16:15ч.

Публикувано на 10.09.2020г. в 16:50ч.

Публикувано на 01.09.2020г. в 16:55ч.

Публикувано на 23.01.2020г. в 16:45ч.

Публикувано на 20.08.2019г. в 14:10ч.

Публикувано на 22.07.2019г. в 14:38ч.

Публикувано на 26.06.2019г. в 17:20ч.

Публикувано на 24.04.2019г. в 10:56ч.

Публикувано на 25.03.2019г. в 15:39ч.

Публикувано на 27.02.2019г. в 13:34ч.

Публикувано на 03.09.2018г. в 08:37ч.

Публикувано на 28.06.2018г. в 16:27ч.

Публикувано на 09.05.2018г. в 16:28ч.

Публикувано на 24.04.2018г. в 11:33ч.

Публикувано на 29.03.2018г. в 12:21ч.

Публикувано на 13.10.2017г. в 14:38ч.

Публикувано на 28.09.2017г. в 13:19ч.

Публикувано на 11.07.2017г. в 13:39ч.

Публикувано на 11.07.2017г. в 13:36ч.

Публикувано на 18.05.2017г. в 10:13ч.

Публикувано на 05.05.2017г. в 09:09ч.

Публикувано на 17.03.2017г. в 14:52ч.