Отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд


Заповеди за отдаване под аренда на ОПИ/ зем. земи/ за създаване на трайни насаждения за стопанската 2023/2024г.

Публикувано на: 19.09.2023г. в 15:20ч.
Актуализирано на: 23.02.2024г. 17:20ч.

Публикувано на 28.10.2021г. в 10:10ч.

Публикувано на 15.07.2020г. в 14:05ч.

Публикувано на 21.06.2018г. в 15:50ч.

Публикувано на 16.01.2018г. в 14:57ч.

Публикувано на 14.03.2017г. в 13:15ч.

Публикувано на 10.11.2016г. в 11:46ч.

Публикувано на 20.10.2016г. в 15:33ч.

Публикувано на 04.07.2016г. в 16:19ч.

Публикувано на 15.03.2016г. в 14:52ч.