Заповеди за спечелил публичният търг

Публикувано на: 15.10.2020г. 12:42ч.

Публикувано на: 15.10.2020г. 12:42ч.

Публикувано на: 05.10.2020г. 16:25ч.

Публикувано на: 05.10.2020г. 16:25ч.

Публикувано на: 28.09.2020г. 13:00ч.

Публикувано на: 24.09.2020г. 15:40ч.

Публикувано на: 28.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.06.2020г. 17:35ч.

Публикувано на: 25.06.2020г. 17:35ч.

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед 308.14 – „Заповед № ОС-06-16 / 18.06.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба на земеделска земя – ПИ 51398.304.14  по КККР на с.Нейково,находящ се в м. Гредата“.“

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед 2454 – „Заповед № ОС-06-15 / 18.06.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.502.2454 по КККР на с.Ябланово, с площ 409 кв.м., за който е отреден УПИ ІІІ-„за обществено обслужване“ в кв.71 по ПУП на селото.“

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед № ОС-06-14 / 17.06.2020 г. за обявяване на спечелил търга за продажба на  поземлен имот с идентификатор 87031.502.2450 по КККР на с.Ябланово,  с площ 276.00 кв.м., който е отреден УПИ ХV-„за обществено обслужване“ в кв.77 по ПУП.

Публикувано на: 18.06.2020г. 10:30ч.

Заповед № ОС-06-13 / 04.06.2020 г. за обявяване на лице спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот  с  идентификатор 87031.502.2424  по КККР на с.Ябланово,  за който е отреден УПИ ХV  в кв.71  по  ПУП 

Публикувано на: 05.06.2020г. 14:00ч.

Заповед № ОС-06-12 / 01.06.2020 г. за обявяване на лице спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2469 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 01.06.2020г. 16:45ч.

Заповед № ОС-24-2 от 19.02.2020 г. за обявяване на спечелил публичния търг за отдаване под наем на общински терен находящ се в гр. Котел, с площ 32 кв.м

Публикувано на: 19.02.2020г. 11:15ч.

Заповед № ОС-06-1 / 17.01.2020 г. на кмета на общината, относно обявяване на лице, спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински ПИ 87031.501.2313 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 17.01.2020г. 14:00ч.