Реконструкция на водоснабдителната и вътрешната водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на външна водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел“; Обособена позиция № 2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел

Документация: