ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ изх. № 12-03- 6 / 15.02.2023 г.

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението строителството на обектите: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за „Обществена сграда за административно обслужване, кметство и здравна служба в с. Малко село“, „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за Обществена сграда за административно обслужване Кметство и поща, с. Кипилово“ и „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за Обществена сграда за административно обслужване Кметство и поща, с. Пъдарево“

Документи:

  1. Покана
  2. Количествени сметки
  3. Образци на индикативна оферта
  4. Инвестиционни проекти
  5. Протокол от пазарни консултации

Публикувано на: 15.02.2023г.