Изграждане на туристическа атракционна зона на природно, културно и историческо наследство на деца и семейства в УПИ XVII- за озеленяване, благоустройство и актракционен комплекс, кв. 501 по ПУП на гр. Котел, общ. Котел

Документация:

  1. Съобщение /26.09.2023г/
  2. Покана
  3. екселПриложение № 1.1 – Количествена сметка – етап 1
  4. екселПриложение № 1.2 – Количествена сметка – етап 2
  5. Приложение № 2 – Образец на индикативна оферта
  6. картинка за архивПриложение № 3 – Инвестиционен проект
  7. Протокол от пазарни консултации – Атракцион /03.10.2023/
  8. Протокол 2 от пазарни консултации – Атракцион /06.11.2023/