Обяви за събиране на оферти

5-2018-006 – Възстановяване дясна предпазна дига на река Луда Камчия и изровен участък от земеделска земя в землището на с. Градец, общ. Котел

Дата на публикуване: 20.12.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие

5-2018-005 – Доставка на механизация за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” в гр.Котел

Дата на публикуване: 27.09.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

5-2018-004 – Доставка на инструменти за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” в гр. Котел

Дата на публикуване: 02.08.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

5-2018-003 – Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр.Котел, ДГ „Детелина” в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ в гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

5-2018-002 – Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 4 /четири/ общински сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и изпълнение на авторски надзор при реализирането им

Дата на публикуване: 28.05.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

5-2018-001 – Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Г.С. Раковски” в гр. Котел и изпълнение на авторски надзор при реализирането му

Дата на публикуване: 21.05.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие