Процедури по ЗОП

4-2018-003 – Укрепване на свлачище на пътя с.Нейково – гр.Елена /общински път SLV 1005: II-48 (Котел-Градец) – Катунище – Нейково – границата с община Сливен/

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие


4-2018-002 – Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с. Медвен

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие


4-2018-001 – Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

Дата на публикуване: 23.03.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие