Процедури по ЗОП

4-2018-006 – Проектиране, доставка и монтаж на SСADA система за управление и контрол на технологичното оборудване на ПСПВ в гр. Котел

Дата на публикуване: 15.10.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: отворена
» Електронно досие

4-2018-005 – Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр.Котел, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: отворена
» Електронно досие

4-2018-004 – Доставка на дърва за огрев през 2018 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД” и на музеите към Исторически музей-Котел за отоплителен сезон 2018/2019 г.

Дата на публикуване: 20.08.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие

4-2018-003 – Укрепване на свлачище на пътя с.Нейково – гр.Елена /общински път SLV 1005: II-48 (Котел-Градец) – Катунище – Нейково – границата с община Сливен/

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие

4-2018-002 – Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с. Медвен

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие

4-2018-001 – Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

Дата на публикуване: 23.03.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: възложена
» Електронно досие