Процедури по ЗОП

4-2018-001 – Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

Дата на публикуване: 23.03.2018 г.
Актуално състояние на поръчката: затворена
» Електронно досие