Пазарни консултации 2021г.

  1. Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на централен площад „Възраждане“, прилежащи пешеходни зони и съоръжения към тях, гр. Котел

  2. Доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел” на следните обекти: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основната сграда на общинска администрация котел на пл. „Възраждане“ №1, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ и „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сграда на общинска администрация, находяща се в гр. котел,  ул. „Алеко Богориди” № 1 /бивша БНБ/, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност/17.06.2021г./

  3.  Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закон на обществените поръчки /ЗОП/, за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението строителство на обект: “Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319‐314‐313‐490‐312‐311‐310‐315-316 между кв.58,57,25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел”

  4. Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел” и „Ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище “Атанас Кипиловси-1909”


  5. Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението на услугата строителен надзор при  строителството на обектите: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел” и „Ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище “Атанас Кипиловси-1909”

  6. Протокол за обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел”

  7. Протокол за обект: „Ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище “Атанас Кипиловси-1909”