Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на централен площад „Възраждане“, прилежащи пешеходни зони и съоръжения към тях, гр. Котел

Документи:

  1. Покана за пазарни консултации /12.10.2021г. 14:41ч./
  2. Приложение № 1 – Инвестиционен проект /12.10.2021г. 14:41ч./
  3. Приложение № 2 – Количествена сметка /12.10.2021г. 14:41ч./
  4. Приложение № 3 – Образец на индикативна оферта /12.10.2021г. 14:41ч./