Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел” и „Ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище “Атанас Кипиловси-1909” 

  1. Покана
  2. Приложение № 1.1 – Технически спецификации
  3. Приложение № 1.2 – Технически спецификации
  4. Приложение № 2.1 – Количествени сметки
  5. Приложение № 2.2 – Количествени сметки
  6. Приложения № 3.1 и 3.2 – Образци на индикативна оферта
  7. Приложения № 4.1 – Инвестиционен проект
  8. Приложения № 4.2 – Инвестиционни оферти