Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението на услугата строителен надзор при  строителството на обектите: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел” и „Ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище “Атанас Кипиловси-1909” 

  1. Покана
  2. Приложение №1.1 Технически спецификации
  3. Приложение №1.2 Технически спецификации
  4. Приложения №2.1 и 2.2 – Образци на индикативна оферта
  5. Приложение №3.1 – Инвестиционни проекти
  6. Приложение №3.2 – Инвестиционни проекти