Пазарни консултации 2022г.

1. Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите:

Документи:

 1. Покана за пазарни консултации
 2. Количествено стойностна сметка – Градец
 3. Количествено стойностна сметка – Ябланово
 4. Образец на Индикативна оферта – Градец
 5. Образец на Индикативна оферта – Ябланово
 6. Техническа спецификация – Градец
 7. Техническа спецификация – Ябланово
 8. Инвестиционни проекти
 9. Протокол от проведени пазарни консултации
 10. Протокол № 2 от проведени пазарни консултации
Актуализирано на: 21.12.2022г. 16:50ч.
Публикувано на: 30.11.2022г. 16:42ч.

2. Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на централен площад „Възраждане“, прилежащи пешеходни зони и съоръжения към тях, гр. Котел

Документи:

 1. Покана за пазарни консултации 
 2. Приложение 2 – Количествена сметка 
 3. Приложение 3 – Образец на оферта
 4. Приложение 4 – Инвестиционен проект

Срокът за получаване на индикативни оферти се удължава до 7-ми декември 2022г.

Публикувано на: 08.11.2022г. 15:30ч.

Публикувано на: 26.05.2022г. 15:45

3. Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите:


4. Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обект:

„Реконструкция на ВиК по главна улица на с. Градец, общ. Котел“