Пазарни консултации 2022г.

Публикувано на: 26.05.2022г. 15:45

1. Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите:


2. Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обект:

„Реконструкция на ВиК по главна улица на с. Градец, общ. Котел“