Удължава се срокът за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел, мандат 2024 г. – 2028 г. до 18.08.2023 г.

Прикачени файлове: ОБЯВЛЕНИЕ- съдебни заседатели Решение № 681 от 25.07.2023 г. Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3

Прочети повече

Провеждане на кръгла маса по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

На 28.07.2023 г. от 15:00 часа в конферентната зала на туристически център – гр. Котел, ще се проведе „Кръгла маса“[…]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 56