Община Котел обявява процедура за подбор на ,,Здравен медиатор” в село Градец, общ.Котел

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“ в село Градец, общ.Котел Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система[…]

Прочети повече

Проект на дългосрочна програма на Община Котел за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2033год.

Документация: Проект на програма 2023-2033 СПРАВКА /15.03.2024г./ Уважаеми жители на Община Котел, На основание чл.10, ал.3, т.1 от ЗЕВИ, предлагаме[…]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 61