Проект, Мотиви и Частична предварителна оценка на въздействието на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ Община Котел.

Наоснование чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните в30-дневен срок (от 16.07.2019г. до 15.08.2019г.) от публикуване на настоящото обявление,[…]

Прочети повече

Удължава се срокът за подаване на документи за участие определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел,мандат 2020 г. – 2024 г. до 12.08.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ Удължава се срокът за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел,мандат[…]

Прочети повече

Община Котел набира кандидати желаещи да се включат в обучение по част от професията „Социален асистент“

СЪОБЩЕНИЕ                 Община Котел в качеството й на бенефициент по проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, съгласно договор  за[…]

Прочети повече

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ, Набира кандидати за работа

ОБЩИНА КОТЕЛ В качеството си на бенефициент по Проект „Предоставяне на  патронажни грижи в община Котел ”, финансиран по административен[…]

Прочети повече

Община Котел реализира проект за създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Община Котел реализира проект за създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура[…]

Прочети повече

Община Котел стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица” в партньорство с община Твърдица

Община Котел стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица” в партньорство с община Твърдица[…]

Прочети повече

Съобщение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ” В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 00045.2.937 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОКРЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ

»“ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ” В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 00045.2.937 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОКРЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ

Прочети повече
1 2 3 17