Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел с мандат 2024 – 2028 г.

В изпълнение на Решение № 659 от 30.05.2023 г., прието от Общински съвет-Котел е открита процедура за определяне на двадесет[…]

Прочети повече

Уведомление, мотиви и проект … записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общ. Котел

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок (считано от 12.05.2023 г.[…]

Прочети повече

Отпускане на финансова помощ в многофамилни жилищни сгради за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност

СЪОБЩЕНИЕ Отпускане на финансова помощ на сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради за изготвяне на обследвания за[…]

Прочети повече

ПОКАНА За обществено обсъждане на горскостопански план на горските територии собственост на община Котел, както и материалите към нея.

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ  ОБЩИНА[…]

Прочети повече

Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

На 20.04.2023 г. в конферентната зала на Парк хотел „Изворите“ от 10:30 часа, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект[…]

Прочети повече
1 2 3 51