Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Временната комисия, създадена с решение на Общински съвет – Котел № 2, прието на 08.11.2019г. е изготвила проект на Правилник[…]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Котел

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Котел предоставя на вниманието на всички заинтересовани страни[…]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на община Котел

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Котел предоставя на вниманието на всички заинтересовани страни[…]

Прочети повече
1 2 3 21