Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на общ. Котел

Документация: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на[…]

Прочети повече

Обявление за удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел с мандат 2024 г. 2028 г.

На свое заседание, проведено на 10.11.2023 г., Временната комисия за избор на съдебни заседатели избрана с Решение № 659 от[…]

Прочети повече

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води…

Документация: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения[…]

Прочети повече

Изпълнение на обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел”, подобект: “Преминаване на река под дъното с праг”.

Документация: Изпълнение на обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел”, подобект: “Преминаване на река под дъното[…]

Прочети повече
1 2 3 56