ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството[…]

Прочети повече

Справка по чл.26, ал.5 предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г.

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по одобряване на План – сметка[…]

Прочети повече
1 2 3 39