Община Котел е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на община Котел (ПИРО) за периода 2021-2027 г., съгласно Закона за регионалното развитие.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  Община Котел е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на община Котел (ПИРО)[…]

Прочети повече
1 2 3 28