Одобрени проектни предложения в конкурса на МОСВ и ПУДООС – „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Одобрени проектни предложения в конкурса на МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА –  2021 г.“[…]

Прочети повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Котел  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Котел  (ПИРО) за периода 2021-2027 г. УВАЖАЕМИ[…]

Прочети повече
1 2 3 33