Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ  ДОКЛАД за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен[…]

Прочети повече
1 2 3 20