Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци и приложение № 1 на разпределените масиви

» Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци» Приложение № 1 на разпределените масиви

Прочети повече

Процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социална услуга на територията на община Котел „Център за работа с деца на улицата“ (ЦРДУ)“

» Задание » Заповед » Договор » Формуляр за финансово предложение за 2019 г.

Прочети повече

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Общински съвет Котел обявява провеждането на обществени консултации във връзка с проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника[…]

Прочети повече

Информация за собствениците на водовземни съоръжения (кладенци), ползвани за собствени потребности

» Информация за собствениците на водовземни съоръжения (кладенци), ползвани за собствени потребности » Разяснения на Басейнова дирекция Варна

Прочети повече
1 2 3 13