Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап от конкурса за длъжността „Директор“ на Детска градина „Слънчо“, с. Ябланово

С П И С Ъ К с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап от конкурса за длъжността „Директор“ на[…]

Прочети повече

Заповед-Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение опасни заболявания по животните, като Инфлуенца по птиците

Заповед   –  Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на особено опасни заболявания по животните, възникнали на територията на Р[…]

Прочети повече

РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ „ГРАДЕЦ 2“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОТЕЛ

Съобщение  Община Котел на основание чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието[…]

Прочети повече
1 2 3 61