Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие

П О К А Н А Към заинтересованите страни от Общините Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица, представители на стопанския[…]

Прочети повече
1 2 3 4 58