Обява за осигуряване на обществен достъп до становище по чл. 17, ал. 5 от Наредбата на ОВОС