Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения…

Документация:
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за масиви за стопанската 2016-2017г.