Заповед на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 , т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 183, ал.3 от Изборния кодекс

На цял екран от ТУК!