Ново удължаване на срока за набиране на кандидати по проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”