Съобщение за инвестиционно предложение

Удостоверявамe, че  поставихме на таблото и на сайта на Община Котел Съобщение за обществен достъп до информация за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма с капацитет до 220 крави в ПИ №260015, в землището на с.Градец, общ.Котел”.