Проучване на обемната активност на радон в жилищни сгради в област Сливен стартира в началото на 2019 година

» Проучване на обемната активност на радон в жилищни сгради в област Сливен стартира в началото на 2019 година
» Списък на населени места по общини