Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел с мандат 2020 – 2024 г.

» ОБЯВЛЕНИЕ ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ С МАНДАТ 2020 Г.-2024 Г.
» Приложение №1
» Приложение №2
» Приложение №3