Обявление на ПУП- ПП/парцеларен план/ за изработен проект с. Ябланово

Документация: