Обучение по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

На 23.05.2023 г. ще се проведе обучение за разработване на капацитета на културните оператори и трансфер на знания чрез културно сътрудничество на международно ниво, между български и норвежки културни оператори, с цел по-голямо социално включване и създаване на Икономузей в Котел – реплика на норвежки опит, бизнес платформа за предприемачество в творческите индустрии и създаване на нови културни събития по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“