Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения по проект.

Прикачени файлове:Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения по проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.