Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2018 г.