Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги

» Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги