Обява за набиране на кандидати за работа в “Център за работа с деца на улицата”

В рамките на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”, финансиран от Уницеф и Договор за предоставяне на соцциалната услуга «Център за работа с деца с деца на улицата със съпътстваща образователна дейност към него” с община Котел, фондация „Международна социална служба – България» обявява конкурс за набиране на екип за работа на трудов договор в Центъра, включващ следните позиции:

Директор. Минимална образователна степен – висше бакалавър/магистър – социални дейности, социална педагогика, педагогика, психология, опит в управление на хора;

Социални работници – 3-ма . Минимална образователна степен – висше бакалавър – социални дейности, социална педагогика.

Специалист с педагогическа насоченост – 2-ма . Минимална образователна степен – бакалавър предучилищна/начална педагогика, педагогика

Специалист в социална услуга – 2-ма. Минимална образователна степен – бакалавър в хуманитарната сфера

Психолог. Минимална образователна степен – бакалавър или магистър по психология. Възможно е да се работи почасово на граждански договор.

Помощник-възпитател. Минимална образователна степен – средно образование.

Мед. сестра – Минимална образователна степен- висше-бакалавър „медицинска сестра” или „акушерка”.

Медиатор за работа в ромската общност – Минимална образователна степен – основно или средно образование.

Документи за посочените длъжности: Професионална автобиография; Копие от диплома за завършено образование; препоръка от бивш работодател, други документи, които доказват професионална компетентност.

Процедура по одобрение на кандидатите: Документите ще се приемат до 17.00 ч. на 20 януари 2016 г. в отдел „СХД”- Община Котел, ул. „Раковска” № 62. До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, преминали конкурса по документи, които ще бъдат уведомени за датата на провеждане до 17 ч. на 22 януари 2016 г.

Повече информация за работата на Център за работа с деца на улицата-Котел, както и за изискванията към кандидатите можете да получите на телефон 0894443524.