Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документация:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги