Покана за тържествено заседание за полагане на клетва на новоизбраните общински съветници, Кмет на Община Котел и кметове на Кметства в Община Котел