Удължава се срокът за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел, мандат 2024 г. – 2028 г. до 18.08.2023 г.

Прикачени файлове: