Обява за военна служба по МЗ № ОХ-391 от 08.05.2018 г. за Военни оркестри

» Обява за военна служба по МЗ № ОХ-391 от 08.05.2018 г. за Военни оркестри