Обява за военна служба по МЗ № ОХ-582 от 24.06.2019 за ВВС

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 77 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава                                                  на Военновъздушните сили:

 

– военно формирование 26030 – Безмер / 5 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 32040 – Крумово / 10 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 24900 – София / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 36780 – Шабла / 3 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 34630 – Божурище / 4 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 44510 – София / 4 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 52860 – Кичево / 3 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 26720 – Черноморец / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 36150 – Стара Загора / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 32610 – Банкя / 4 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 34420 – Костинброд / 2 вакантни длъжности. Срок за подаване на документи – до 05.09.2019 г.

– военно формирование 52090 – Долна Митрополия / 5 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 28000 – Граф Игнатиево / 14 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 26600 – Братово / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 36510 – Полски градец / 1 вакантна длъжност; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 28770 – Балчик / 3 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 54320 – Божурище / 4 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 26810 – Поповица / 4 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 27.08.2019 г.

– военно формирование 42520 – Щръклево / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 30.08.2019 г.

– военно формирование 32720 – Радишево / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 30.08.2019 г.

– военно формирование 34820 – Батак / 2 вакантни длъжности; Срок за подаване на документи – до 30.08.2019 г.

Военни формирования в по-близките гарнизони до гр. Сливен:

За военно формирование 26030 – БЕЗМЕР са обявени 5 вакантните длъжности, както следва:

 1. Младши авиомеханик (2 вакантни длъжности)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

 1. Младши радиомеханик (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

 1. Младши радиомеханик на пар (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

 1. Младши шофьор (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Допълнителни изисквания: Свидетелство за управление на МПС с категория „С+Е” и „С+Д”

 

За военно формирование 36510 – Полски градец е обявена 1 вакантна длъжност, както следва:

 

 1. Младши оператор (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

За военно формирование 26600 – Братово са обявени 2 вакантни длъжности, както следва:

 

 1. завеждащ хранилище (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

 1. Младши оператор (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

За военно формирование 36150 – Стара Загора е обявена 1 вакантна длъжност, както следва:

 

 1. Младши шофьор (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Допълнителни изисквания: Свидетелство за управление на МПС с категория „С”

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба,                   ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили                                     28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение                      на кандидатите, които отговарят на следните условия:

– Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили                                  и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години                                            след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

 1. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Да нямат друго гражданство;

Подробно с вакантните длъжности за Военновъздушните сили

може да се запознаете на нашата Фейсбук страница,

на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен

и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.      

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес

на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен.

 Адрес и телефон за информация: 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31,

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

 • Сливен – 088 622 14 51
 • Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
 • Котел – 088 588 11 73