Обявление за нова дата за изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

Петър Аркалиев

Екатерина Дончева