Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите: 1. „Рехабилитация (основен ремонт) на общински път за с. Жеравна в участъка от кръстовището с път II-48 ( км 0+000) до входа на с. Жеравна (км 5+600)“ 2. „Рехабилитация (основен ремонт) на общински път SLV 1003 за с. Медвен в участъка от кръстовището с път II-48 (км 0+000) до кръстовището с път ІІІ-7006 (км 4+800)”

Документи:

  1. Покана за пазарни консултации – улици 
  2. Количествено стойностна сметка – с. Жеравна
  3. Количествено стойностна сметка- с. Медвен
  4. Образец на Индикативна оферта СМР с. Жеравна
  5. Образец на Индикативна оферта СМР с. Медвен
  6. Приложение 1 Техническа спецификация
  7. Инвестиционни проекти

Публикувано на: 17.05.2022г.