Бюджет „Образование“

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по НИСПУО 01.01.2019 г.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по НЕИСПУО 01.01.2018 г.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по Админ М 01.01.2017 г.