Информация за коронавирус COVID-19

Дарителска сметка

Указ 71 от 24.03.2020 г. на президента на РБ (Прегледай тук)


2022г.


Заповед РД-19-230 от 20.07.2022 временни противоепидемични мерки на територията на област Сливен /Публикувано на: 22.07.2022г./


2020г.


Заповеди на кмета:

Заповед на кмета на общ. Котел- РД – 13-521 от 19.10.2020г. за временно преустановяване на работата в детска градина “Дъга” гр. Котел (19.10.2020г.)

Заповед на кмета на Община Котел, във връзка с установени случаи на COVID 19 (03.09.2020г.)

Заповед РД-13-145 / 20.03.2020г.

Екипът на кмета Коста Каранашев реши в условията на извънредно положение в страната да наложи следните мерки

Заповед РД -13 -126 от 18.03.2020 г.

Заповед Рд-13-125 / 18.03.2020 г.

Заповед относно координация и противодействие на разпространението на заболяването “Коронавирус”


Полезна информация:

Временни насоки за почистване на околната среда в обект tR5jTiQ

Как да предпазим себе си и другите

ЕТСПКЗ – Въпроси и отговори относно новия коронавирус


Файлове:

Бланка-декларация, която да улесни придвижването на гражданите през КПП в областния град


Полезни връзки:

Министерство на здравеопазването – за граждани

Министерство на здравеопазването – за медицински специалисти