Заповед на кмета на Община Котел, във връзка с установени случаи на COVID 19

Заповед на кмета на Община Котел, във връзка с установени случаи на COVID 19